Policy (Dutch)

Stichting Talent op Podium Orkest has the status of ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), allowing (most) donations to the foundation to be deduced from tax payments.

          Stichting Talent op Podium Orkest (T.O.P. Orkest)
          RSIN: 856496984
          Haarlemmerstraat 73C, 2312 DL, Leiden
          info@talentoppodiumorkest.nl

 

Stichting Talent op Podium Orkest (T.O.P. Orkest) (hierna de Stichting) is gevestigd in Leiden en is in 2016 opgericht om (doorgaans jonge) getalenteerde musici die op hoog niveau een muziekinstrument bespelen een podium te bieden om in concerten te soleren met een orkest. Voor veel jonge musici is dit namelijk een grote maar niet zo makkelijk te realiseren ambitie. De Stichting wil op deze manier onbekende talenten een duw in de rug geven om hun talent te kunnen uiten en verder te ontwikkelen. De Stichting werkt daarom in de regel niet samen met reeds gevestigde solisten. Waar het in de concertwereld gangbaar is dat solorollen bijvoorbeeld worden vergeven aan bekenden van de dirigent of aan musici die aantrekkelijk zijn doordat ze reeds veel bekendheid genieten, neemt de Stichting een open houding aan door audities voor de rollen te organiseren voor alle geïnteresseerden en daarnaast door musici van wie de Stichting vermoed dat ze soloambities hebben maar daartoe nog weinig kans hebben gekregen direct uit te nodigen.

Ook stelt de Stichting zich ten doel om klassieke muziek voor een breder publiek toegankelijk te maken en in het bijzonder ook mensen te bereiken die normaal gesproken vanwege hun milieu, afkomst of leeftijd niet of nauwelijks met klassieke muziek te maken hebben gehad.

Het volledige beleidsplan, de financiële verantwoording en de statuten kunt u downloaden via onderstaande links:

BELEIDSPLAN TALENT OP PODIUM LEIDEN (PDF)

Financiele verantwoording 2018-2021 (PDF)

Statuten T.O.P. Orkest (PDF)